Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 15 of 15

Thread: Jadu ka sharyee Ilaj

 1. #11
  jado ka zikar quran pak main

  As salamu allaiqum
  !!! WARNING!!!

  tamam logo ko dosak ki warning
  Allah pak ki taraf se plz yeah aiyat zaroor read kareen
  surah araf verse no 36
  ??????????? ????????? ??????????? ??????????????? ??????? ??????????? ????????? ???????? ? ???? ?????? ?????????? ???? (36) ??? ????? ?? ????? ???? ? ?? ??????? ????? ?? ????
  ??? ??? ????? ??? ?? ?? ??? ????? ???? ???? ??? ??
  surah al anaam verse no 49
  ??????????? ????????? ??????????? ??????????? ?????????? ????? ??????? ??????????? ???? (49) ??? ????? ?? ????? ????? ?? ??????? ????? ???? ????? ?? ?? ??? ?? ??
  ???????? ???? ???

  tamam muslimeen se mare gozarish hai ka wo is tarah ka alfaz na bolay ka main jado per yaqeen nahi rakhta ya jado ka kohi wajood nahi hai ya kohi jado wado nahi hota is tarah ka faltu alfaz na bolay q k jab quran pak main Allah tala farma rahe hai to is ka matlab jado ki hakikat hai or jado ber haq hai or phir ake taraf se jo yeah keh raha hai ka jado nahi hota to jo yeah boolta hai ka jado nahi hota to main us se yeah pouchta ho ka kya app Allah se behtar janta ho or yeah bool kar app kya sabit karna cha rahe ho ka kya allah pak jhoot bool rahe hai ? or app such bool rahe ho? Allah tala na apni azeem kitab quran pak main saaf saaf or khulay alfaz main farmadeya hai jado ka bare main so mana jitni aiyteen doondi jado ki so mana likh deen ager kohi muslim yeah alfaz kehta hai ka main jado per yaqeen nahi rakhta to wo allah tala ki in tamam aiytoo ko jhoot lata hai so yeah kofar hai so tamam musalmano se mare gozarish hai ka wo kufar na kareen ager kisi ko shak hai ya confrom karna hai in aiyto ko ka yeah theek likhi hai ya nahi or in ka tarjoma theek hai be ya nahi to app log apna ghar ka quran main check kar sakta hai mana is liya verses ,surah or tarjuma be likh deya hai taka app log apna ghar ka quran se match karleen or motmahin ho jahe

  surah ambiya verse no 3

  ????????? ??????????? ? ??????????? ?????????? ????????? ???????? ???? ??????? ?????? ?????? ??????????? ? ????????????? ????????? ????????? ??????????? ??? (3) ?? ?? ?? ???? ?? ??? ???? ??? (??) ???? ??? (?? ?? ????) ????? ????? ???????? ???? ??? ?? ?? ?? ??? ?????? ?? ???? ??? ??? ??? ??? ??? (???) ?? (?? ??) ???? ?? ??? ???? ?? ??????? ?? ???? ??? ???

  surah saffat verse no 15

  ????????? ???? ??????? ?????? ?????? ???????? ???? (15) ??? ???? ??? ?? ?? ?? ??? ???? ???? ???

  surah bakarah verse no 102

  ???????????? ??? ??????? ????????????? ?????? ?????? ??????????? ? ????? ?????? ??????????? ??????????? ????????????? ???????? ???????????? ???????? ????????? ????? ??????? ????? ????????????? ????????? ???????? ?????????? ? ????? ???????????? ???? ?????? ??????? ???????? ???????? ?????? ???????? ????? ???????? ? ???????????????? ????????? ??? ???????????? ???? ?????? ????????? ?????????? ? ????? ??? ??????????? ???? ???? ?????? ?????? ???????? ??????? ? ???????????????? ??? ??????????? ????? ??????????? ? ???????? ???????? ?????? ?????????? ??? ???? ??? ?????????? ???? ??????? ? ?????????? ??? ??????? ???? ??????????? ? ???? ??????? ??????????? ????? (102) ??? ?? (???? ??) ?? ??? (???? ????) ?? ????? (???) ?? ??? ??? ?? ?????? (???? ??????) ?? ???? ????? ??? ?????? ???? ???? ??? ??????? ?????? (???? ??????) ?? (????) ??? ???? ??? ???? ??? ?? ??????? ?? ??? ?? ????? ?? ???? ?????? ??? ??? ?? (???? ?? ???) ?? ????? (???) ?? ??? ?? ??? ???? ??? ????? ??? ????? (????) ?? ?????? ?? ????? ??? ???? ?? ????? ??? ?? ??? ?? ?????? ??? ???? ?? ?? ??? ???? ?? ?? ?? ??? ?????? (?? ???) ??? ?? ?? (?? ?? ?????? ??? ??) ???? ?? ???? ?? ?? ?????? ?? (?????) ?? ????? ?? ???? (????) ?????? ??? ?? ?? ????? ???? ??? ?? ?? ???? ?? ?????? ????? ??? ????? ??????? ?? ?? ?? ????? ??? ?? ??? ????? ???? ????? ???? ??? ???? ?? ?? ??? ?? ??? ?? ??? ??? ????? ?????? ??? ?? ?? ?? ??? ??? ???? ??? ??? ????? ??? ???? ???????? ??? ????? (?? ???) ????? ????? ??? ?? ?? ???? ?? (??? ?? ???? ????) ?? ?????? ??? ?? ?? ??? ???? ??? ???? ??? ???? (????)? ??? ?? ??? ?? ??? ??? ?? ?? ?? ???? ??? ????? ?? ???? ????? (?? ????? ????? ???? ?????? ????) ?? ??? ????? ???! ?? ?? (???? ?? ?????) ?? ??????


  surah maheda verse no 110

  ???? ????? ??????? ??? ?????? ????? ???????? ??????? ????????? ???????? ???????? ??????????? ???? ??????????? ??????? ????????? ????????? ???????? ??? ????????? ????????? ? ?????? ??????????? ?????????? ????????????? ?????????????? ????????????? ? ?????? ???????? ???? ???????? ?????????? ????????? ????????? ????????? ?????? ????????? ??????? ????????? ? ?????????? ??????????? ????????????? ????????? ? ?????? ???????? ??????????? ????????? ? ?????? ???????? ????? ???????????? ????? ???? ????????? ??????????????? ??????? ????????? ???????? ???????? ???? ??????? ?????? ?????? ???????? ????? (110) ?? ???? ?????? ??: ?? ????? ??? ????! ?? ???? ???? ??? ???? ????? ?? ???? ????? ??? ??? ?? ??? ?? ??? ??? (???????) ?? ????? ????? ????? ????? ?? ?????? ??? (????? ??????) ??? ???? ???? ??? (????? ????? ? ????? ????? ????? ??) ????? ?? ????? ???? ???? ??? ?? ??? ?? ????? ???? ??? ???? (? ??????) ??? ????? ??? ????? ??????? ??? ?? ?? ???? ??? ?? ??? ?? ???? ?? ????? ?? ??? ?? ????? (?????) ????? ??? ??? ?? ?? ??? ????? ????? ??? ?? ?? (?????) ???? ??? ?? ????? ?? ???? ???? ??? ?? ?? ???? ??? ?????? ??? ??????? (???? ??? ??? ??????) ?? ???? ??? ?? ???? ?? ???? ???? ??? ?? ?? ???? ??? ?? ?????? ?? (???? ?? ?? ??? ??) ???? (???? ??) ???? ???? ??? ?? ??? ?? ??? ??????? ?? ?????? (???) ?? ??? ??? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ???? ??????? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ?????? ?? (??) ??? ??? ?? ?? ?? ???? ???? ?? ??? ??? ?????

  surah al anam verse no 7

  ?????? ?????????? ???????? ???????? ??? ????????? ??????????? ????????????? ??????? ????????? ???????? ???? ??????? ?????? ?????? ???????? ??? (7) ??? ?? ??? ?? ?? ???? ?? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ??? ?? ??? ??? ???? ?????? ?? ??? ??? ???? ?? (???) ???? ??? (???) ???? ?? ?? ???? ???? ?? ??? (???) ?????

  surah araf verse no 109

  ????? ????????? ??? ?????? ?????????? ????? ??????? ????????? ??????? ????? (109) ???? ????? ?? ????? ????: ???? ?? (?? ????) ??? ???? ?????? ???


  surah al araf verse no 112

  ????????? ??????? ??????? ??????? ????? (112) ?? ?????? ??? ?? ???? ?????? ?? ?? ?????

  surah al araf verse no 113  ??????? ??????????? ?????????? ??????? ????? ????? ????????? ??? ?????? ?????? ????????????? ????? (113) ??? ?????? ????? ?? ??? ??? ?? ????? ?? ???: ?????? ????? ??? ??? ????? ???? ????? ??????? ?? ???? ???????

  surah al araf verse no 115

  ??????? ??? ??????? ?????? ??? ???????? ???????? ??? ???????? ?????? ???????????? ????? (115) ?? ???????? ?? ???: ?? ?????! ?? ?? (???? ???) ?? ??? ??? ?? ?? ?? (????) ????? ???? ????????  surah al araf verse no 116

  ????? ???????? ? ???????? ????????? ???????? ???????? ???????? ?????????????????? ????????? ???????? ??????? ????? (116) ????? (???? ??????) ?? ???: ?? ?? (????) ??? ?? ??? ?? ????? ?? (???? ????? ??? ??????? ?? ???? ??) ???? (?? ????? ??) ????? ?? ?????? ?????? ????? ??? ????? ??? ??? ??? ?? ?????? ???? (?????) ?? ????

  surah al araf verse no 120  ?????????? ??????????? ?????????? ????? (120) ??? (????) ?????? ???? ??? ?? ????

  surah yonus verse no 77  ????? ??????? ???????????? ????????? ?????? ????????? ? ???????? ??????? ????? ???????? ????????????? ???? (77) ????? (???? ??????) ?? ???: ??? ?? (???? ???) ?? ?? ????? ???? ?? ?? ?? ?????? ??? ???? ??? (??? ? ???? ?? ?????? ???? ?? ?????) ??? ?? ???? ??? ??? ?????? (????) ???? ???? ?????? ???

  surah yonus verse no 81

  ???????? ????????? ????? ??????? ??? ??????? ???? ????????? ? ????? ??????? ???????????? ? ????? ??????? ??? ???????? ?????? ?????????????? ???? (81) ??? ?? ????? ?? (???? ????? ??? ???????) ??? ??? ?? ????? (???? ??????) ?? ???: ?? ??? ?? ???? ?? (??) ???? ??? ???? ???? ???? ??? ???? ?? ?? ??? ?????? ???? ?????? ?? ??? ?? ???? ???? ?????

  sura hood verse no 7

  ?????? ??????? ?????? ????????????? ??????????? ??? ??????? ???????? ??????? ???????? ????? ???????? ?????????????? ????????? ???????? ??????? ? ??????? ?????? ???????? ????????????? ??? ?????? ????????? ???????????? ????????? ???????? ???? ??????? ?????? ?????? ???????? ???

  ??? ??? (??) ?? ?? ?? ??????? ??? ???? (?? ?????? ? ????? ????????) ?? ?? ??? (???? ????? ? ??????? ?? ?? ?????? ? ?????) ??? ???? ?????? ??? (?????? ????? ?? ???) ?? ?? ???? ?????? ???? ?? ??? (??? ?? ?? ?? ?? ????? ?? ???? ???? ?? ??? ????? ???? ???) ???? ?? ????? ?????? ?? ?? ??? ?? ??? ??? ?? ?????? ?? ???? ???

  ??? ??? ?? ?? ??????? ?? ?? ??? ???? ?? ??? (???? ?? ??) ?????? ??? ?? ?? ???? ?????? (??) ???? ?? ?? ?? ?? ???? ???? ?? ??? ??? (???) ???? ???  surah taha verse no 57

  ????? ??????????? ????????????? ???? ????????? ?????????? ??? ??????? ???? (57) ?? ?? ???: ?? ?????! ??? ?? ????? ??? ?? ??? ??? ?? ?? ?? ???? ???? ?? ????? ???? ????? ??? ?? ???? ???

  surah taha verse no 58

  ????????????????? ???????? ????????? ????????? ????????? ?????????? ????????? ???? ?????????? ?????? ????? ????? ???????? ????? ???? (58) ?? ?? ??? ?????? ??? ??? ?? ????? ???? ????? ?? ?? ????? ??? ???? ?????? (?????? ?? ???) ???? ?? ???? ?? ?? ???? ???? ?? ?? ???? ??? ?? ?? ??? (?????? ?? ???) ???? ??? ????? ????? ???

  surah taha verse no 63

  ??????? ???? ????????? ???????????? ?????????? ??? ???????????? ????? ????????? ????????????? ??????????? ??????????????? ??????????? ???? (63) ???? ???: ?? ????? ????? ?????? ??? ?? ?? ????? ????? ??? ?? ????? ???? ?? ????? ?????? ?? ???? ?? ???? ???? ???? ??? ?????? ????? ???? ? ????? ?? ????? ??????

  surah taha verse no 66

  ????? ???? ???????? ? ??????? ??????????? ????????????? ????????? ???????? ??? ?????????? ???????? ???????? ???? (66) (????? ???? ?????? ??) ??????: ???? ?? ?? ??? ??? ??? ??? ??? ????? ?? ?? ????? ??? ?? ?? ??????? ?? ?? ???? ?? ??? ?? ????? (???? ??????) ?? ???? ??? ??? ????? ???? ???? ???? ?? (????? ???) ??? ??? ????

  surah taha verse no 69

  ???????? ??? ??? ????????? ???????? ??? ???????? ? ???????? ???????? ?????? ??????? ? ????? ???????? ?????????? ?????? ?????? ????

  (69) ??? ?? (?? ????? ??) ?? ?????? ????? ???? ??? ?? (???? ??) ??? ?? ?? ?? (????) ?? ??? ???? ?? ?? ????? ?? (?????? ??? ??) ??? ???? ??? ?? ??? ????? ?? ??? ???? ?? (?? ??) ??? ?????? ?? ???? ??? ??? ?????? ???? ???? ??? ??? ?? ???? ???? ???? ???

  surah taha verse no 70

  ?????????? ??????????? ???????? ??????? ??????? ??????? ???????? ????????? ???? (70) (??? ???? ?? ???) ?? ???? ?????? ???? ??? ?? ??? ???? ???: ?? ????? ??? ????? (?????? ??????) ?? ?? ?? ????? ?? ????  surah taha verse no 71

  ????? ???????? ???? ?????? ???? ????? ?????? ? ??????? ????????????? ??????? ??????????? ????????? ? ???????????????? ???????????? ????????????? ????? ??????? ???????????????????? ??? ??????? ????????? ??????????????? ???????? ??????? ???????? ?????????? ???? (71) (?????) ???? ???: ?? ?? ?? ????? ?? ??? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ????? ????? ???? ???? ?? (?????) ?????? (???) ??? (?????) ?? ?? ?? ?? ?? ???? ?????? ??? ?? (??) ??? ???? ?????? ???? ??? ?????? ???? ???? ????? ?? ????? ?? ??? ????? ???? ????? ?? ???? ??? ???? ?????? ?? ??? ?? ???? ??? ???? ?? ?? ??? ?? ??? ???? ???? ??? ????? ??? ??? ????? ??? ?? ???? ???? ???? ???

  surah taha verse no 73

  ?????? ??????? ?????????? ?????????? ????? ??????????? ????? ????????????? ???????? ???? ????????? ? ????????? ?????? ?????????? ???? (73) ???? ?? ???? ?? ?? ????? ???? ??? ???? ?? ????? ?????? ??? ?? ??? ??? ??? (???? ???? ??) ?? ??????? ?? ?? ?? ???? ????? ??? ???? ??? ???? ?? ???? ?? ??? ????? ???? ???? ???? ???

  surah al shuara verse no 49

  ????? ???????? ???? ?????? ???? ????? ?????? ? ??????? ????????????? ??????? ??????????? ????????? ?????????? ??????????? ? ?????????????? ???????????? ????????????? ????? ??????? ???????????????????? ??????????? ???? (49) (????? ??) ???: ?? ?? ?? ????? ?? ??? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ????? ????? ????? ???? ?? (????? ???? ??????) ?? ?????? ??? (?????) ?? ?? ?? ????? ???? ?????? ??? ?? ??? ?? (???? ?????) ????? ?? ?? ??? ??? ???? ?? ?????? ???? ??? ?????? ???? ???? ??? ?? ??? ????? ?? ??? ?? ?? ?? ?????? ???? ?? ???? ??? ???

  surah qasas verse no 36

  ???????? ???????? ???????? ??????????? ?????????? ??????? ??? ??????? ?????? ?????? ?????????? ????? ????????? ????????? ??? ????????? ????????????? ???? (36) ??? ?? ????? (???? ??????) ?? ?? ??? ????? ???? ??? ???? ??????? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ???? ??? ?? ?? ?? ??? ???? ???? ?? ??? (???) ???? ??? ??? ?? ?? ?? ????? ???? ???? ???? ? ????? ??? (????) ???? ??? ?????  surah qasas verse no 48

  ???????? ????????? ???????? ???? ???????? ??????? ??????? ??????? ?????? ??? ??????? ??????? ? ???????? ?????????? ????? ??????? ??????? ??? ?????? ? ??????? ????????? ?????????? ????????? ?????? ??????? ?????????? ???? (48) ??? ?? ?? ?? ??? ????? ???? ?? ?? ?????? (??) ?? ???? ??? ?? ?? (????) ?? ?? (???????) ???? (???????) ???? ???? ?? ???? ?? ????? (???? ??????) ?? ?? ???? ????? ??? ????? ?? ?? (???????) ?? ????? ???? ??? ??? ?? ?? ?? ???? ????? (???? ??????) ?? ?? ??? ????? ?? ???? ??? ?? ????? (???? ??? ?????) ???? ??? (??) ??? ????? ?? ????? ? ?????? ???? ???? ??? ????? ?? ??? ?? ?? (??) ?? ?? ???? ????

  surah saba verse no 43

  ??????? ???????? ?????????? ????????? ?????????? ??????? ??? ??????? ?????? ?????? ??????? ??? ??????????? ?????? ????? ???????? ?????????? ????????? ??? ??????? ?????? ?????? ?????????? ? ??????? ????????? ???????? ????????? ?????? ????????? ???? ??????? ?????? ?????? ???????? ???? (43) ??? ?? ??? ?? ????? ???? ????? ??? ?? ????? ???? ??? ?? ?? ???? ???: ?? (???? ??? ???? ???? ???? ????) ?? ??? ???? ??? ?? ?? ????? ??? ??? (????) ?? ????? ????? ?? ?? ?? ?????? ??? ???? ???? ??? ???? ???? ??? ?? (???) ???? ??? ?? ?? (????) ??? ?? ???? ????? ??? ??? ???? ??? ?? ?? (???? ????) ?? ????? ???? ?? ??? ?? ??? ???? ??? ?? ??? ???? ??? ?? ?? ?? ??? ???? ???? ???

  surah az zukhruf verse no 30

  ???????? ????????? ???????? ??????? ??????? ?????? ???????? ???? ?????????? ???? (30) ??? ?? ??? ?? ??? ?? ?????? ?? ???? ???: ?? ???? ?? ??? ?? ?? ?? ???? ????

  surah al ahqaf verse no 7

  ??????? ???????? ?????????? ????????? ?????????? ????? ????????? ???????? ????????? ?????? ????????? ??????? ?????? ???????? ??? (7) ??? ?? ?? ?? ????? ???? ????? ???? ???? ??? (??) ?? ??? ??? ?? ??? ??? ?? (???? ????) ?? ???? ???? ???? ?? ?? ?? ??? ????? ???? ???: ?? ???? ???? ???

  surah at tur verse no 15

  ?????????? ??????? ???? ??????? ??? ??????????? ???? (15) ?? ??? ?? ???? ?? ?? ????? ?????? ???? ?????  surah as saff verse no 6

  ?????? ????? ?????? ????? ???????? ??? ????? ???????????? ?????? ??????? ??????? ????????? ??????????? ?????? ?????? ??????? ???? ???????????? ???????????? ????????? ??????? ??? ??????? ??????? ???????? ? ???????? ???????? ??????????????? ??????? ??????? ?????? ???????? ??? (6) ??? (?? ??? ??? ??? ?????) ?? ????? ?? ???? (?????? ??????) ?? ???: ?? ??? ???????! ???? ??? ?????? ??? ???? ?? ????? ??? (????) ???? ???? ?? ???? ???? ????? ?? ????? ???? ???? ??? ??? ??? ????? (????? ??? ???? ???? ???? ????) ?? (??? ???) ?? ????? ????? ???? ??? ?? ???? ??? ????? ?? ??? ??? ?? ?? ??? (??????? ??? ?? ???) ???? (??? ???? ???? ???? ????) ??? ??? ?? ?? (????? ??? ?????? ??? ???? ???? ???? ????) ???? ??????? ?? ?? ??? ?? ??? ????? ?? ??? ?? ?? ???? ???: ?? ?? ???? ???? ???

  surah muddathir verse no 24

  ??????? ???? ??????? ?????? ?????? ???????? ???? (24) ??? ???? ??? ?? ?? (????) ???? ?? ??? ??? ???? ?? (???? ???????? ??) ??? ???? ??? ???? ???  surah falak verse no 4  ????? ????? ?????????????? ??? ????????? ??? (4) ??? ????? ??? ????? ????? ???? ?????????? (??? ????????) ?? ?? ???  dua main yaad rakheya ga

  amel soname

  amel_soname@yahoo.com

 2. #12
  Kala jado ki pachan

  as salamu allaiqum
  tamam dosto ko main apko kalay jado ki pachan batata ho
  yeah alamat hai kalay elim ki
  1) ager kisi ny khowab main pakhana deakha ho ya pishab deakha ho ya apna app ko ghosal khana main deakha hoo ya pakhana us ka jisam main laga dekha garaz yeah ka najis ko deakha ho khowab main.
  2)sir main darad rehna
  3)pora jisam main darad rehna .
  4) sex ki khowahish barna yani sex ki talab main zayatee hona .
  5) kamar aur ghordo main darad rehna .
  6) galeez galeez paad ana .
  7) jisam main agg mehsos hona.
  8) pora jisam garam rehna aur nak aur mu se garam hawa nikal .
  9) ankhe jalna aur lal rehna.
  10)pishab aur pkhana bar bar ana .
  11) dil tazz tazz darak na .
  12 ) sans mushkel se ana aur sena main darad rehna .
  13) chir chira ho jana .
  14) face jo hai kala ho jana jitna saket jado ho ga otna he face kala ho ga .
  15) pet main darad rehna aur dast jesa pkhana karna yani bad hazme walay .
  16) face per danay nikal na.
  17) face behanak ho jana .
  18) dil main ghabrate hona .
  19 ) bay sakone mehsos karna
  20 ) sab kuch hona ka ba wajood na kush hona .
  21) pet ka khaya piya gayab ho jana yani jo khaya tha wo ada ya 1 ganta main gayab phir bhook lagna lag jatee hai yani khana bar bar khana .
  22) namaz se door aur allah se nafrate karna aur bora bala kehna dil main yeah was wasa hota hai
  23) galah kharab rehna aur voice quality be
  24) khowab main darna aur ajeeb ajeeb dorona khowab deakna kabe makre kabe sanap kabe chopkali aur lal bake .
  25) dil main ajeeb se khof hona aur dar be.
  26) jisam main soheya chub na.
  27 meda main dard rehna aur matli ki shekayat rehan .
  28) kaheli aur dehla ho jana yani nikama ho jana aur khoob sona dair dair tak .
  29) demage ka theek kam nahi karna kisi cheez ka jaga per rakha kar bhool jana aur phir baad main doond ta rehna yadasht ka kamzoor ho jana pasa ka lan dan main pasa zada de dena
  30) apna app se nafrate karna .
  31) ankho ka samna blue ya ping colour daba nazar ana ya phir lines nazar ana ajeeb see
  32) belawaja ki zada thakan hona
  33) quran perna se ya suna se jisam main darad ya takleef hona
  34) sena main jalan or tazabiyat hona
  35 bar bar ahtalam hona mard ko
  36 jisam ki ragee kich na jisam ka parakhna
  37 hath payer sun ho jana
  38 sir main dana nikal na
  39 pishab main bohat tazz badbu ana
  40 pakhana bohat zada badbu dar ana
  41 jisam main sarde lagna
  42 payro main dard rehna
  43 khoweb main kuta deak na or morde deak na or bicho
  44 din ba din sookte jana
  45 madicine asar na karna ya phir kabe kabe start main madicine asar karte hai or us ka baad wohe madicine nooksan pouchate hai ya phir shoro main faida hota hai us ka baad nahi hota
  46 zina deak na khoweb main khoweb main larki or larka ko sex karta howa deak na ya nanga deak na
  47 jisam bhare hona ya sir bhare ya kanda bare hona
  48 jisam per nil ka nishan per jana
  49 jisam main kamzore hona begar kisi waja k
  50 chacker ana or ankho ka agay andera ho jana
  51 jisam per red colour ka dana nikal na
  52 azan sun kar chir chira hona or bagh na azan ki awaz se or nafrate karna azan se

  53 mu main ganda pani ana jis ki ajeeb se gandi badbu ho yeah nak se ake dam halaq main otarte ha jis ki bare ajeeb se heek hote ha or zada tar khana khanay se pehla feel hota ha ya doran main
  54 nazla or chikeen bohat zada hona bazz okat chik marte howa ake ajeeb se badbu mehsos karna jesa ka sara howa nazla bahar nikla ho wase badbu
  55 her kam main jaldy jaldy karna kohi be kam karna to bus kushes yeah karna ka foron ho jahe for example shop per soda lana ka liya belkul be intazar na karna ka bus yakdam foron soda mil jahe fata fat agar dair hote ha to jisam main bachani start hona shoro ho jate ha or intazar nahi hota
  56 khoweb main kali behas deak na ya behas ko nalay main nahate howa deak na khoweb main
  her jado ki takleefat ki pachan alag hotee
  57 ankho ka uper kala colour ka saya ghoomta howa nazar ana yani matah ki taraf . ahsa lagta ha jesa ankho ka uper pankha ghoom raha ho jesa helicoptor ka per ghoom raha ho yeah zada us waquat waze nazar ata ha jab victum apni dono ankho se zameen ko deakha to yeah black colour ka per ghoomte howa nazar ate ha
  58 jisam main kira kaat na jab ghoor karo to kuch nahi hota

  jasa jado kiya hota hai us ki wase he pachan hotee hai laken yeah alamat be hotee hai jo mana uper likhi hai .abb yeah jadogar ka uper hai ka wo banda ko kaun se takeef dena chata hai for example wo kisi larki ki izat kharab karna chata hai aur us ka ma baap ka mu kala karna chata hai taka wo masharay main zalil ho .to wo you kareen ga ka us larke ki sex power bara de ga yani hawas bara dega aur demage per control kareen ga apna jado se. sex ka was wasa dala ga phir dil ko sex ki taraf oksahe ga .jisam ko garam karde ga taka hot rahe larke .us ka baad demage ki sochna ki salaheyatee band karde ga yani demage per bandish karee ga .us ka baad namaz aur quaran se door karee ga q k namaz aur quaran se jado kaat jata hai
  yeah hota hai sex ka jado yeah hasad main kiya jata hai ya kisi ko be randi banana ka liya kiya jata hai is jado main larki ka demage kam nahi karta us ka zahan main bus 1 he baat atee rehtee hai ka bus sex karna hai us ka demage main marad ki sex ki cheeze nazar atee hai aur us ko belkul samjh nahi ata yeah ho kya raha hai us ka under ki hawas bar choki hotee hai chaha wo kuch be karlay laken khatam nahi hotee us ka dil be us ko oksa raha hota hai akhir kar wo kisi na kisi se sex karlatee hai kio ka us per yeah tamam kam jado se kiya hota hai
  bht sare log yeah kehta hai ka jado quaran pak se nahi kaat ta aur un ka yeah man na hai ka loha ko loha he kaat ta hai laken yeah galat hai ager kisi per se jado nahi kaat raha to us ki kuch waja hotee hai yeah zaroore nahi ka app jado sirf 4 qul se kaat rahe hai. jesa doctor her bemare ka liya alag medicine deta hai wo her bemare ka liya sirf panadol he use nahi karta .ishe tarah jado ki condition pehala maloom karni partee hai phir us ka baad is ko souratee se kaatna parta hai her sourate ka alag fawahid hai yeah zaroore nahi ka 4 qul he tamam kisam ka jado ko katay ga
  dua main mujha yaad rakheya ga
  khuda hafiz
  amel soname
  amel_soname@yahoo.com

 3. #13
  kala jado ka quran se hall

  AS salamu allaiqum

  kala jado ka quran se tor per visit kareen is link main bohat sare qurani tor mojod ha

  http://kalajadukaquransetoor.blogspot.com/

  kala jado ko quran se reverse karna ka liya is link per visit kareen

  http://kalajadokopaltana.blogspot.com/

  jinnat shaitan sifli mokelat ko quran se dafa karna ka liya is link per visit kareen

  http://jinnatshaitanorsifflimokelat.blogspot.com/
  dua main yaad rakheya ga

  amel soname

  amel_soname@yahoo.com

 4. #14
  plz dont spam the forum... its good!

 5. #15
  Assalamo Alaikum

  Janab Aap Ki Jitni taareef ki jaey kam hey allah taala aap ko is tarah ke ache kam ki aur bhi himmat de aamin
  Quote Originally Posted by amel_soname, post: 394047
  As salamu allaiqum

  agar kisi ki dukan ko banda ho ya rizq band kiya ho ya kisi ko be azyat main moobtala karna ho tu tab be kisi nakash ya taveez ka istamal hota ha or haram janvaro ki hadio per janter manter dam kar ka dabahe jate han jis se karobar foron motasir hota han or fana wa barbad ho jata ha is ka elawa or bohat se kisam ka amliyat kiya jate hai . jis ki bonyad per kisi ko be jado ki lapait main laya ja sakta or usa azyat ka nishana banaya jahe in amal k hall bohat mushkel se milte hai or nooksan per nooksan hota chalay jata han ya alu ka khone se likha nakash ko dukan ki chokat main dabaya jata han ya dukan k under wazan k nicha rakha jata han in tamam tareka kar se karobar foron he band ho jata han or kohi be khas waja nazar nahi ate ishe tarah or bohat se dunyawe kamo main rokawate dale jate han taka insan pareshan ho is ka sahe hall ya tu toor na kiya jahe tab tak is ka asar zahil nahi hota or kisi be mamooli amal se is ka toor nahi hota or nooksan bohat hota ha karobare insan ko abb yeah log in hadio or taveezo ko dukan main kesa rakhwate ha yeah main apko batata ho in ka siffli mokilat yeah kam sir anjam deta ha siffli mokilat jo han wo shaytani jinn / bhoot ko kehta ha yeah tamam jadohe cheeze in ki nazar karte ha or inko order deta ha ka jao yeah kam karo to wo foron chand secondo main yeah kam kardeta ha ya kisi kabrustan main dafan kardeta han


  pahchan bandish yani alamat

  1 insan ka dil apna he karobare masrofiyat se achanak ochat ho jana

  2 karobare jaga per gahako ka din ba din kam ho jana

  3 gahako ka samna baat ba baat per ulajhta chalay jana or zara zara se baat per fahash kalmat tak ki nobat ah jana

  4 demage ka her waquat kisi na kisi uljan main moobtala rehna or her kam khalaf or galat hona

  5 kisi na kisi asia ka bila waja toot na ya kharab hona

  6 din ba din karobar main zada se zada nooskan hona

  7 sale belkul down ho jana

  8 buiness point main andera ho jana yani buiness point main jo ujala hota ha wo nahi hona q k yeah kala jado ha jab buiness point per kiya jata han to uder andera or wo jaga manhos se deakhahe date han

  9 molazmin ka bagi hona or malik se larna jagar na or kam chordena or tang karna malik ko

  amal yeah ha


  roz baad az namaz isha kibla rokh beth kar awal wa akhir darood shareef 121 bar pareen


  subah surah bakra 1 dafa buiness point per beth kar khatam kareen roz ana surah bakra is tarah pareen ka apki awaz poore buiness point main gunja

  sobah dophar or sham 5 ,5 ,5 agarbatiya jalahe her tamam agarbati per 11 dafa aiytul kurse par ka dam kareen phir us ko jalehe

  4 qul ka togre ya khod se likha howa 4 qul buiness point main laga den

  pak saaf pani le kar us per surah falak 2000 bar dam kar k buiness point ki devaro per pani chirka

  inshallah tala 40 din main karobar ki bandish se jan choot jahe gee

  dua main yaad rakheya ga

  amel soname

  amel_soname@yahoo.com

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •