Zindgi jahan chahe jab chahe shuru ho sakti hai, aur jahan chahe jab chahe khatam ho sakti hai.
Ajab baat to ye hai ke zindgi se pehle bhi zindgi thi aur zindgi ke baad bhi zindgi rehe gi.
Hum apni paidaeesh se le kar apni maut tak manzalon ka zikar kartey hain, manzalon ka ta'ee'un karte hain aur manzalon ki talash karte hain, ye samjhte howe ke yahi talash aur yehi hasil hi kul kainaat hai.

By the way I am back once again. Salam mere doston.